Interreg

Deutschland-Nederland ROCKET Reloaded

ROCKET Reloaded

Binnen ROCKET Reloaded zijn er zes Nederlands-Duitse innovatieprojecten ontwikkeld met het doel om de ontwikkeling en adoptie van sleuteltechnologieën binnen het grensgebied te versterken. De core-partners Oost NL, NMWP.NRW, TAFH Münster en HighTech NL zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van het geheel en voor het borgen van de activiteiten en resultaten. Dit heeft geleid tot de ondersteuning van 52 bedrijven, 34 nieuwe innovatieve prototypes van producten en 69 nieuwe banen in de komende jaren.

De zes innovatieprojecten worden hieronder kort beschreven. Een uitgebreider overzicht is te vinden op: http://rocket-innovations.eu/ waarbij ook een korte video van elk project is gemaakt.

1. Sensichip: binnen dit project is een platform, gebaseerd op integrated photonics, ontwikkeld waarmee pathogenen in viswater gedetecteerd kunnen worden. Het platform zal in een latere fase door worden ontwikkeld om ook ingezet te kunnen worden bij de detectie van kanker.

2. E-NanoPrint Pro. Binnen dit project is er gewerkt aan een platform waarmee geleidend materiaal op nanoschaal geprint kan worden. Deze ontwikkeling zijn noodzakelijk voor de steeds verdergaande verkleining van elektronica en kunnen bijvoorbeeld ingezet worden op zonnepanelen of op de nieuwste generatie opvouwbare telefoons.

3. Automess3D. Binnen dit project is een module ontwikkeld, waarmee snel en nauwkeurig 3D-metingen gemaakt kunnen worden van allerlei onderdelen. Deze ontwikkeling brengt de mogelijkheden tot digitalsering voor een bredere groep bedrijven uit de industrie binnen de mogelijkheden.

4. Skinball. Het project richt zich op de vroegtijdige en laagdrempelige detectie van huidkanker door middel van het gebruik van een optische sensor en RF-technologie.

5. Pure Forensic DNA Profiles. Het consortium gebruikt een ‘single cell puncher’ om uit gemixt DNA, enkelvoudige cellen te maken die analyseerbaar zijn. Op deze wijze worden politie en forensische diensten ondersteund en zullen daders van misdrijven sneller en effectiever achterhaald kunnen worden.

6. Bio NanoSinusgel project: De ontwikkeling van materiaal dat getimed en over een langere periode (van enkele dagen tot weken) nanodeeltjes van corticosteroïden vrijlaat. Hiermee wordt pijnstelling bij bepaalde infecties verbeterd en wordt de wondgenezing versneld.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.635.773,69 €

Projectlooptijd

15.2.2019 - 30.6.2022

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV

Projectpartners

Stichting Business Cluster Semiconductors Oost-Nederland, Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW c/o NMW Management GmbH, ROCKET Groep Nederland-Duitse bedrijven c/o Oost NV, microTEC Gesellschaft für Mikrotechnologie mbH, TAFH Münster GmbH, NYtor B.V., DoMicro B.V., Tec-V, Techtobizz International Innovation BV, IFG Institut für Forensische Genetik GmbH, Qurin Diagnostics , Tunatech GmbH, Arenz Digital Services GmbH, Essentrium, D3 Systeme GmbH, OBB Beheer BV, TechToBizz International Innovation Holding BV, Van Workum Machine Service bv, Lionix International B.V., Coatema Coating Machinery GmbH, Microwave Photonics GmbH, MINTRES B.V., VyCAP BV, BioMed Elements B.V. , OxProtect GmbH, WWWU Universitatsklinikum Münster, High Tech NL,

Project
Financiering

Financier Bedrag
TAFH Münster GmbH 1.102,50 €
NYtor B.V. 30.734,52 €
MINTRES B.V. 32.276,77 €
Cluster NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW c/o NMW Management GmbH 0,00 €
ROCKET Groep Nederland-Duitse bedrijven c/o Oost NV 0,00 €
Essentrium 7.930,50 €
TechToBizz International Innovation Holding BV 13.594,69 €
Tec-V 17.989,62 €
Tunatech GmbH 49.279,22 €
Qurin Diagnostics 36.501,00 €
Lionix International B.V. 57.287,45 €
IFG Institut für Forensische Genetik GmbH 58.148,98 €
D3 Systeme GmbH 68.183,07 €
Arenz Digital Services GmbH 102.794,52 €
Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV 0,00 €
Techtobizz International Innovation BV 578,55 €
WWWU Universitatsklinikum Münster 30.818,32 €
Stichting Business Cluster Semiconductors Oost-Nederland 0,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 146.689,06 €
EFRE / EFRO 1.194.355,34 €
Van Workum Machine Service bv 24.374,22 €
Coatema Coating Machinery GmbH 57.056,41 €
Provincie Limburg 0,00 €
OBB Beheer BV 5.778,00 €
High Tech NL 9.845,15 €
OxProtect GmbH 37.363,08 €
Microwave Photonics GmbH 70.342,83 €
Provincie Gelderland 48.896,36 €
DoMicro B.V. 58.749,25 €
BioMed Elements B.V. 64.214,11 €
VyCAP BV 85.032,87 €
microTEC Gesellschaft für Mikrotechnologie mbH 32.479,17 €
Provincie Noord-Brabant 48.896,36 €
MWIDE NRW 244.481,77 €