Interreg

Deutschland-Nederland Realise-Bio

Realise-Bio

Realise-Bio
ondersteunt innovatieve biomassatoepassingen in het grensgebied tussen
Duitsland en Nederland. Hiermee stimuleert het project de totstandkoming van
een circulaire bio-economie en kringloopeconomie in het Interreg-gebied Deutschland-Nederland.
 
Het belangrijkste
instrument hiervoor zijn de zogenaamde modelprojecten, die worden toegekend aan
Duits-Nederlandse samenwerkingsprojecten waarin technologieën en processen voor
het gebruik van biogene grondstoff en verder worden ontwikkeld.
Naast de
modelprojecten wordt in Realise-Bio ook een grensoverschrijdend ecosysteem voor
de circulaire bio-economie en de kringloopeconomie opgezet om kennis en
partners van beide zijden van de grens optimaal te verbinden. Het doel is om
alle relevante sectoren en partijen erbij te betrekken, van onderzoek, primaire
productie, de levensmiddelen- en diervoederbranche, chemie, en bouw- en
afvalbeheer tot gemeenten.
 
De in de
modelprojecten ontwikkelde oplossingen worden niet alleen binnen het netwerk toegepast.
Door de opgedane kennis om te zetten in algemeen toegankelijke aanbevelingen
ontstaat er met Realise-Bio een duurzaam netwerk dat verdergaat dan alleen de
direct betrokken partners.
 
 
 
 

Project
Informatie

Geplande projectkosten

3.419.326,55 €

Projectlooptijd

1.1.2023 - 31.12.2025

Prioriteit

Een groener programmagebied

Lead Partner

CLIB - Cluster Industrielle Biotechnologie

Projectpartners

3 N Kompetenzzentrum e.V., Gemeente Venray, Hochschule Niederrhein, USV Agrar - Unternehmensberatung & Sachverständigenbüro Dr. A. Becker, LLTB Belangenbehartiging, Platzhalter Modellprojekte, Universiteit Maastricht (AMIBM), Brightlands Campus Greenport Venlo, Oost NL, Stichting Wageningen Research, institute Wageningen Food & Biobased Research, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen,

Project
Financiering

Financier Bedrag
3 N Kompetenzzentrum e.V. 79.361,10 €
Brightlands Campus Greenport Venlo 49.140,00 €
CLIB - Cluster Industrielle Biotechnologie 306.566,71 €
EFRE / EFRO 1.605.702,71 €
Gemeente Venray 36.117,90 €
Hochschule Niederrhein 145.296,27 €
LLTB Belangenbehartiging 21.168,70 €
MB Niedersachsen 43.193,82 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 125.558,59 €
MWIKE NRW 166.070,46 €
Platzhalter Modellprojekte 600.000,00 €
Provincie Drenthe 5.966,12 €
Provincie Flevoland 0,00 €
Provincie Fryslân 5.966,12 €
Provincie Gelderland 11.932,24 €
Provincie Groningen 5.966,12 €
Provincie Limburg 53.875,13 €
Provincie Noord-Brabant 0,00 €
Provincie Overijssel 0,00 €
Universiteit Maastricht (AMIBM) 119.705,04 €
USV Agrar - Unternehmensberatung & Sachverständigenbüro Dr. A. Becker 37.739,52 €