Interreg

Deutschland-Nederland Power to Flex

Power to Flex; flexibele energievoorziening door energieopslag

Zon en wind leveren soms te veel of juist te weinig elektriciteit op. Vraag en aanbod van energie zijn hierdoor uit balans. De innovatieve pilots die tussen 2016 en 2020 in het kader van Power to Flex door de samenwerking tussen bedrijven, hogescholen en overheden uit Noord-Nederland en Noord-Duitsland werden ontwikkeld, maken het mogelijk deze duurzame energie op te slaan.

De energieopslag vond plaats in de vorm van waterstofgas, warmte, elektriciteit en biogas en was gericht op zowel kleine schaal (huishoudens) als middelgrote schaal (bedrijven en huizenblokken en mobiliteit). Tot de ontwikkelde pilots behoren o.a. een slim-bufferend waterstoftankstation, een slimme energiecontainer, een vergister gebaseerd op keukenafval en een ‘state of the art’ electrolyser.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.974.439,26 €

Projectlooptijd

1.4.2016 - 1.10.2020

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

Provincie Groningen

Projectpartners

Stichting Hanze Hogeschool Groningen, Hochschule Emden/Leer, Provincie Drenthe, Cedel B.V., Oosterhof Holman, Energy Company, Holthausen Groep, Jaske & Wolf Verfahrenstechnik GmbH, DLR-Institut für Vernetzte Energiesysteme e. V, Bioclear B.V., Nordwest Gruppe, 3N Dienstleistungen GmbH, INTIS, Adverio Engineering, Oldenburger Energie Cluster OLEC e.V., Stadtwerke Emden, Partner Provincie Groningen, PLANET - planungsgruppe Energie und Technik GbR, Holthausen Energy Points B.V.,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Provincie Drenthe 13.247,85 €
Cedel B.V. 99.143,00 €
Stichting Hanze Hogeschool Groningen 82.618,18 €
EFRE / EFRO 1.457.475,03 €
Nordwest Gruppe 65.485,71 €
Oosterhof Holman 85.106,18 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 160.406,02 €
Holthausen Energy Points B.V. 25.507,42 €
Jaske & Wolf Verfahrenstechnik GmbH 60.074,83 €
Adverio Engineering 92.340,41 €
3N Dienstleistungen GmbH 62.515,60 €
Desios GmbH 0,00 €
Provincie Groningen 95.044,17 €
MB Niedersachsen 267.343,36 €
Oldenburger Energie Cluster OLEC e.V. 0,00 €
INTIS 18.838,12 €
Peter Harms - Blue Hamster 0,00 €
Holthausen Groep 27.414,28 €
PLANET - planungsgruppe Energie und Technik GbR 34.654,48 €
Bioclear B.V. 80.898,90 €
Hochschule Emden/Leer 102.652,50 €
DLR-Institut für Vernetzte Energiesysteme e. V 51.104,25 €
Energy Company 58.203,53 €
Stadtwerke Emden 0,00 €
Partner Provincie Groningen 34.365,44 €