Interreg

Deutschland-Nederland Paludi & Markt

Paludi & Markt

In Duitsland en Nederland is het
gewenst dat de komende jaren duizenden hectaren veengronden vernat moeten wordt
om de oxidatie van deze gronden tegen te gaan. De emissie van broeikasgassen door
de oxidatie is omvangrijk: in D. is de emissie ca. 51 Mton CO2 eq of 5,7% van
de totale emissie; in NL. is het ca. 7 Mton CO2eq. of 4% van de totale emissie.
Vernatting vertraagt de veenafbraak, om de keuze voor vernatting aantrekkelijk
te maken voor agrariërs is een uitgebalanceerd verdienmodel nodig. Er is beperkte ervaring met het
telen van gewassen op percelen met een hoog waterpeil (paludicultuur).
Deze teelt kan zich ontwikkelen als de productie aansluit bij de vraag uit de
markt. In dit project ligt de nadruk op de teelt van lisdodde voor de
substraatproductie. Deze markt is nu nog grotendeels afhankelijk van
(geïmporteerde) turf (afgegraven veen), maar de producenten zullen de komende
jaren overschakelen naar andere producten die het veengebruik verminderen. De
markt (vraag) van turf is omvangrijk, Duitsland en Nederland verwerken samen
ongeveer 13 miljoen m3 turf per jaar. Het project Paludi & Markt richt zich
op de samenhang van twee aspecten: het opschalen van de lisdoddeteelt als
agrarische activiteit en op het gebruik van lisdodde als veenvervanger in de
substraatproductie. Hierbij wordt de kleinschalige, experimentele fase
verlaten; er wordt gewerkt in een relevante productie-omgeving met
marktpartijen – deze ontwikkeling past bij TRL niveau 6 en 7. Het gaat om
concrete ontwikkelstappen als: de optimalisatie van de lisdoddeproductie; keuze
van de lisdodde variëteit; optimalisatie van het vernattingsproces; monitoren
van: de waterkwaliteit, biodiversiteit en CO2 vastlegging; optimalisatie van
substraatproductie voor commercieel gebruik; de optimalisatie van opslag en
bewerking van het lisdodde materiaal; de afstemming op afnemersspecificaties.
Met veel aandacht voor kennisdeling en communicatie.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.064.086,10 €

Projectlooptijd

1.1.2023 - 30.4.2026

Prioriteit

Een groener programmagebied

Lead Partner

Stichting Bargerveen

Projectpartners

Weerbaar Telen, Energiewert Cloppenburg GmbH, Radboud Universiteit, Jiffy Products International BV, Stichting Biosintrum, De Nije Mieden, Böske Substrat- und Torfwerk GmbH, 3 N Kompetenzzentrum e.V., Mulder Agro bv, Prolander, Klasmann-Deilmann GmbH, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Universität Greifswald, Universität Vechta, Provincie Drenthe, Rijksuniversiteit Groningen,

Project
Financiering

Financier Bedrag
3 N Kompetenzzentrum e.V. 45.085,95 €
Böske Substrat- und Torfwerk GmbH 60.008,55 €
De Nije Mieden 50.400,00 €
EFRE / EFRO 407.510,64 €
Energiewert Cloppenburg GmbH 54.904,50 €
Jiffy Products International BV 45.085,95 €
MB Niedersachsen 87.323,70 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 52.394,24 €
Mulder Agro bv 52.290,00 €
Provincie Drenthe 3.730,42 €
Provincie Fryslân 11.393,50 €
Provincie Gelderland 19.805,58 €
Radboud Universiteit 19.312,02 €
Stichting Bargerveen 119.828,80 €
Stichting Biosintrum 35.012,25 €