Interreg

Deutschland-Nederland MariX

MariX - Your Maritime Experience

Het maritieme bedrijfsleven is een sector met een relatief hoog omzetcijfer, met meer dan 500 bedrijven en 22.000 werknemers in de maritieme kernsectoren, die van groot structureel belang zijn voor de regio Noord-Nederland/Weser-Ems. De uitdagingen voor het maritieme bedrijfsleven aan beide zijden van de grens zijn tegenwoordig complex. Onder andere worstelt de maritieme sector massief met de rekrutering van junior personeel. Het MariX-project is gericht op loopbaanoriëntatie en de werving van junior personeel in de scheepvaart en de scheepsbouw, met als doel het genereren van blijvende interesse in maritieme technologieën en maritieme carrières om de toekomstige levensvatbaarheid van beroepen in deze sector te bevorderen. Bovendien moeten grensoverschrijdende netwerken helpen om een zo groot mogelijke pool van potentiële junior medewerkers en opleidingsplaatsen te creëren, zodat de grotere keuze kan leiden tot een optimale match tussen werknemers en werkgevers.

Cruciaal voor het genereren van interesse zijn de zogenaamde “catch factors” die de nieuwsgierigheid wekken en “hold factors” die leiden tot langdurige, diepere motivatie en dus ook invloed hebben op de loopbaankeuzes voor de leeftijdsgroepen 12-14 jaar.

Deze aanpak omvat:
1. De ontwikkeling, het gebruik en de evaluatie van innovatief theoretisch- en praktisch lesmateriaal
2. Ontwikkeling, uitvoering en etableren van een “Maritieme Opleidingsdag” op “authentieke locaties” (bv. scheepswerf, haven, enz.) waarvoor scholen en bedrijven aan beide zijden van de grens regelmatig worden uitgenodigd (bv. één keer per jaar).
3. Organisatie van twee tweedaagse schoolexcursies, waarbij studenten uit beide landen samenkomen, bedrijven leren kennen en samenwerken aan maritieme themas (o.a. het bouwen van boten).

Project
Informatie

Geplande projectkosten

671.711,89 €

Projectlooptijd

1.7.2020 - 31.10.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

MARIKO GmbH

Projectpartners

[{"name":"Maritieme Academie Harlingen","address":{"street":"Almenumerweg  1","countryCode":"NL","postalCode":"8861KM","place":"Harlingen"},"coordinates":"53.1713971,5.4293144"},{"name":"Stichting NHL Stenden Hogeschool","address":{"street":"Rengerslaan 10","countryCode":"NL","postalCode":"8917DD","place":"Leeuwarden"},"coordinates":"53.2119860,5.7989091"},{"name":"Innovam","address":{"street":"Structuurbaan 2","countryCode":"NL","postalCode":"3439MB","place":"Nieuwegein"},"coordinates":"52.0394033,5.1062488"},{"name":"Carl von Ossietzky Universität Oldenburg","address":{"street":"Ammerländer Heerstraße 114-118","countryCode":"D","postalCode":"26129","place":"Oldenburg"},"coordinates":"53.1488817,8.1819472"},{"name":"Vereniging FME-CWM","address":{"street":"Laan Corpus den Hoorn 101","countryCode":"NL","postalCode":"9728JR","place":"Groningen"},"coordinates":"53.1969311,6.5472943"},{"name":"Oberschule Uplengen, Schülerfirma "Sülvstmaakt"","address":{"street":"Höststraße 47","countryCode":"D","postalCode":"26670","place":"Uplengen"},"coordinates":"53.3064100,7.7381200"},{"name":"ROC Friese Poort","address":{"street":"","countryCode":"NL","postalCode":"8602JX","place":"Sneek"},"coordinates":"53.0379997,5.6452569"}]

Project
Financiering

Financier Bedrag
EFRE / EFRO 319.241,20 €
Provincie Drenthe 10.000,00 €
MARIKO GmbH 50.695,37 €
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 47.085,42 €
Vereniging FME-CWM 27.485,00 €
Stichting NHL Stenden Hogeschool 4.104,49 €
ROC Friese Poort 15.432,35 €
Provincie Fryslân 45.000,00 €
Oberschule Uplengen, Schülerfirma "Sülvstmaakt" 8.713,16 €
MB Niedersachsen 75.244,19 €
Provincie Groningen 20.244,18 €
Maritieme Academie Harlingen 34.180,58 €
Innovam 14.285,95 €