Interreg

Deutschland-Nederland LIVING Vecht-Dinkel

Voor een veilig, natuurlijk en vitaal Vecht-Dinkel-stroomgebied

In LIVING staat de verenigbaarheid van uiteenlopende doelstellingen, zoals hoogwaterbescherming, regionale economische ontwikkeling en milieubescherming in het Vecht-Dinkel systeem centraal. De doelstellingen worden in elf maatregelen en deelprojecten gerealiseerd. In dit project zullen onder meer de volgende grensoverschrijdende resultaten worden nagestreefd; een uitvoeringsprogramma en hoogwatervoorspellings-model voor de Vecht, een ontwikkelconcept en een uitgevoerde retentiemaatregel voor de Dinkel, een verbeterde
fietsroute langs de Vecht, en het realiseren van een toeristische trekpleister lang de Vecht. Vanwege het grens- en thema overschrijdende karakter van dit project zijn efficiënte en effectieve communicatielijnen tussen de projectpartners langs het volledige riviersysteem noodzakelijk. De kennisuitwisseling tussen de partners vormt daarmee een belangrijk onderdeel van het project.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.713.599,52 €

Projectlooptijd

1.2.2017 - 31.3.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Waterschap Vechtstromen

Projectpartners

EUREGIO, Kreis Borken, Partner Provincie Overijssel, Landkreis Grafschaft Bentheim, Samtgemeinde Emlichheim, Waterschap Drents Overijselse Delta, Stichting De Koppel, Vechtdal Marketing, NLWKN, Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Waterschap Vechtstromen 484.202,56 €
Landkreis Grafschaft Bentheim 100.724,90 €
Stichting De Koppel 7.985,71 €
Kreis Borken 78.169,82 €
MB Niedersachsen 122.646,17 €
Kreis Steinfurt 14.799,28 €
Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim 20.999,99 €
Partner Provincie Overijssel 24.461,74 €
Provincie Overijssel 245.292,34 €
EFRE / EFRO 1.356.746,27 €
MWIDE NRW 122.646,17 €
Vechtdal Marketing 17.225,00 €
Samtgemeinde Emlichheim 23.583,06 €
NLWKN 30.927,87 €
EUREGIO 0,00 €
Waterschap Drents Overijselse Delta 63.188,64 €