Interreg

Deutschland-Nederland Laser-Fertigung in KMU

Overdracht van innovatie hogesnelheidsprocessen met laserstralen naar vervaardigprocessen van regionale MKB

Lasertechniek wordt steeds meer toegepast in de productie en hoewel de investeringskosten dalen en lasersystemen productiever worden, is er niet altijd sprake van een rendabele exploitatie. Daarom moet het potentieel van de laserbron bij de bewerking zo goed mogelijk worden benut. Geoptimaliseerde productieprocessen en –installaties bestaan echter alleen voor standaardbewerkingen en grote industriële klanten. In het project „Laser-productietechniek“ kon worden aangetoond dat bij zulke productiemethoden veel potentieel ongebruikt blijft, vooral bij systemen die door MKB’s kunnen worden gebruikt en niet specifiek aangepast zijn. Bij studies naar toepassing van hogesnelheidsmethoden met lasertechniek in productieafdelingen van regionale MKB’s kon een optimalisatiepotentieel gevonden worden van een factor van 30 t.o.v. van de op dit moment bereikte snelheden.

In het voltooid vervolgproject is dit potentieel benut voor productieprocessen in het regionale MKB. Zulke ondernemingen profiteren vaak niet van actuele ontwikkelingen, omdat de bijbehorende techniek niet toegesneden is op het eisenprofiel. Tot voorbeeld strekkende pilots zoals het strippen van kopercontacten en het met laser lijmen van de bijbehorende spoelen, evenals het opruwen van kunststofoppervlakken of nieuwe snijprocédés voor composietmaterialen hebben succes aangetoond dat het MKB en high tech zich elkaar niet uitsluiten wanneer aangepaste laserprocédés worden gebruikt en dat rendabel gebruik van lasers ook in dergelijke productieomgevingen mogelijk is.

Om ervoor te zorgen dat dit is bereikt, bestond het projectteam niet alleen uit het Lasercentrum van de FH Münster en het Nederlandse laserfabricagebedrijf ILT Fineworks, maar ook uit de gespecialiseerde machinebouwer Rittmeyer Feinwerktechnik. De groep technologiegebruikers begon met Tecnotion, een bedrijf dat gespecialiseerd is in lineaire aandrijvingen, maar groeide voortdurend aan beide zijden van de Duits-Nederlandse grens. Verdere aanpassingen werden uitgevoerd en geïnteresseerde KMO’s konden hun productiebedrijven inbrengen. De in het project opgedane kennis kon zo worden doorgegeven aan en gebruikt door verschillende disciplines. Op deze manier worden impulsen voor de verdere verspreiding van het lasergebruik in de programmaregio te initiëren en structuren voor toepassing van hightech op te zetten.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

505.163,25 €

Projectlooptijd

1.4.2018 - 31.3.2021

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

FH Münster

Projectpartners

ILT Fineworks BV, Tecnotion, FEINTECHNIK R.Rittmeyer GmbH,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Tecnotion 20.870,73 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 35.912,46 €
Provincie Overijssel 23.908,43 €
FEINTECHNIK R.Rittmeyer GmbH 24.723,22 €
ILT Fineworks BV 28.144,35 €
MWIDE NRW 59.820,89 €
FH Münster 62.786,80 €
EFRE / EFRO 248.996,37 €