Interreg

Deutschland-Nederland KPF Health EUREGIO

Kleinprojectenfonds Zorg EUREGIO

Als basis
voor een goed functionerende grensoverschrijdende samenwerking is het
belangrijk dat burgers en organisaties in het programmagebied elkaar leren kennen
en regelmatig contact met elkaar hebben.

Het kleinprojectenfonds
(KPF) Zorg van de EUREGIO biedt financiële ondersteuning uit het
Interreg-programma voor kleinere projecten en miniprojecten. Projecten in de
zorg hebben uiteindelijk invloed op alle inwoners van het programmagebied. De focus
ligt op ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, GGDs en andere zorginstellingen en
organisaties gericht op gezondheidszorg en preventie in het programmagebied,
die willen kennismaken met partners over de grens en daardoor wederzijds
vertrouwen opbouwen.

Met het KPF Zorg
wordt Europa zichtbaar in de regio en worden Europese waarden bevorderd door concrete
samenwerking die door de burger wordt vormgegeven.

Met een
forfaitaire subsidie van 750€ kunnen uitwisselingen of evenementen worden
ondersteund. Voor een inhoudelijke complexere samenwerking is een ondersteuning
tot 25.000€ mogelijk. De administratieve lasten voor de eindbegunstigden zijn
laag doordat er (uitsluitend) gebruik wordt gemaakt van vereenvoudigde
kostenopties.

De Eems Dollard
Regio, de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord zijn lead
partner van elk vier KPFs met de thema’s Zorg, Onderwijs, Governance en People-to-People.
Uniforme criteria voor de besluitvorming, regelmatig overleg, gezamenlijke
werving en een uniforme frontoffice voor alle 16 fondsen zorgen ervoor dat alle
projecten op gelijke wijze bijdragen aan de verwezenlijking van de
doelstellingen van het operationeel programma Interreg Deutschland-Nederland.

De KPFs
worden als programma-instrument begeleid door een begeleidstructuur, bestaande
uit de Interreg-partners of een delegatie daarvan.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

649.999,82 €

Projectlooptijd

1.1.2023 - 30.6.2029

Prioriteit

Samenwerken aan een verbonden grensgebied

Lead Partner

EUREGIO

Projectpartners

Duitse en Nederlandse organisaties - gestandaardiseerde mini-projecten, Duitse en Nederlandse organisaties - niet-gestandaardiseerde projecten,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Duitse en Nederlandse organisaties - gestandaardiseerde mini-projecten 39.000,00 €
Duitse en Nederlandse organisaties - niet-gestandaardiseerde projecten 221.000,00 €
EFRE / EFRO 324.999,93 €
EUREGIO 0,00 €
MB Niedersachsen 5.416,66 €
MWIKE NRW 16.249,99 €
Programmmittel / Programmamiddelen 21.666,62 €
Provincie Flevoland 2.383,32 €
Provincie Gelderland 8.449,99 €
Provincie Groningen 0,00 €
Provincie Overijssel 10.833,31 €