Interreg

Deutschland-Nederland KPF Governance EDR

Kleinprojectenfonds Governance Eems Dollard Regio

Als basis
voor een goed functionerende grensoverschrijdende samenwerking is het
belangrijk dat burgers en organisaties in het programmagebied elkaar leren
kennen en regelmatig contact met elkaar hebben.

Het kleinprojectenfonds
(KPF) Governance van de Eems Dollard Regio biedt financiële ondersteuning uit het Interreg-programma voor
kleinere projecten en miniprojecten. Projecten op het gebied van governance
zijn gericht op de verbetering van het openbaar bestuur. Als begunstigden zijn
overheden zoals gemeenten en andere organisaties met een publiek belang
voorzien.

Met het KPF Governance
wordt Europa zichtbaar in de regio en worden Europese waarden bevorderd door concrete
en burgergerichte samenwerking.

Met een
forfaitaire subsidie van 750€ kunnen uitwisselingen of evenementen worden
ondersteund. Voor een inhoudelijke complexere samenwerking is een ondersteuning
tot 25.000€ mogelijk. De administratieve lasten voor de eindbegunstigden zijn
laag doordat er (uitsluitend) gebruik wordt gemaakt van vereenvoudigde
kostenopties.

De Eems Dollard
Regio, de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord zijn lead
partner van elk vier KPFs met de thema’s Zorg, Onderwijs, Governance en People-to-People.
Uniforme criteria voor de besluitvorming, regelmatig overleg, gezamenlijke
werving en een uniforme frontoffice voor alle 16 fondsen zorgen ervoor dat alle
projecten op gelijke wijze bijdragen aan de verwezenlijking van de
doelstellingen van het operationeel programma Interreg Deutschland-Nederland.

De KPFs
worden als programma-instrument begeleid door een begeleidstructuur, bestaande
uit de Interreg-partners of een delegatie daarvan.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

949.999,73 €

Projectlooptijd

1.1.2023 - 30.6.2029

Prioriteit

Een Europa dichter bij de burger in het grensgebied

Lead Partner

Eems Dollard Regio

Projectpartners

Duitse en Nederlandse organisaties - gestandaardiseerde mini-projecten, Duitse en Nederlandse organisaties -niet-gestandaardiseerde projecten,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Duitse en Nederlandse organisaties - gestandaardiseerde mini-projecten 57.000,00 €
Duitse en Nederlandse organisaties -niet-gestandaardiseerde projecten 323.000,00 €
Eems Dollard Regio 0,00 €
EFRE / EFRO 474.999,86 €
MB Niedersachsen 31.666,65 €
Programmmittel / Programmamiddelen 31.666,57 €
Provincie Drenthe 10.555,55 €
Provincie Fryslân 10.555,55 €
Provincie Groningen 10.555,55 €