Interreg

Deutschland-Nederland KPF Education ERW

Kleinprojectenfonds Onderwijs Euregio Rijn-Waal

In
het kader van programma’s voor grensoverschrijdende samenwerking zijn
burgerprojecten en kleinschalige projecten belangrijke en succesvolle
instrumenten met een grote Europese meerwaarde om grensgerelateerde en
grensoverschrijdende belemmeringen te elimineren, persoonlijke contacten tussen
mensen te bevorderen en grensregio’s en hun burgers dichter bij elkaar te
brengen. Deze projecten kunnen worden uitgevoerd binnen het zogenaamde
“kleinprojectenfonds”. Dit fonds voor kleinschalige projecten kan binnen
verschillende sectoren worden ontwikkeld. In het Interreg VI-programma
Deutschland-Nederland is er momenteel één kleinprojectenfonds met de
focusgebieden onderwijs, governance, gezondheid en people-to-people.

Kleinprojectenfonds in het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland
De Europese Unie ondersteunt samenwerkingsprojecten tussen buurlanden. Het
Interreg VI-programma Deutschland-Nederland is speciaal opgezet voor projecten
die gericht zijn op samenwerking in het Duits-Nederlandse grensgebied. Om de
aanvraagprocedure voor Interreg-middelen toegankelijker te maken, hebben de
Duitse-Nederlandse Euregio’s in afstemming met elkaar en met de
Interreg-programmapartners het zogenaamde “kleinprojectenfonds” (KPF)
ontwikkeld. Dit is speciaal ontworpen voor initiatieven met een maximale
subsidie van € 25.000. Er is een vereenvoudigde procedure voor kleinere
activiteiten van korte duur die in aanmerking komen voor een forfaitair bedrag
van € 750.

Het kleinprojectenfonds ondersteunt projecten die gericht zijn op de volgende
thematische gebieden:
Onderwijs (bijvoorbeeld uitwisselingen tussen scholen, samenwerking tussen
scholen/universiteiten, uitwisseling van docenten/professoren,
taalondersteuning, stages).
Governance (bevordering van samenwerking tussen overheidsinstellingen en
autoriteiten)
Gezondheid (uitwisseling en netwerkvorming van bijvoorbeeld
gezondheidsdiensten, preventie, zorg – maar ook diergezondheid en bestrijding
van dierziekten)
People-to-people (bevordering van de samenwerking tussen burgers). Dit
resulteert in uitgebreide projectmogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van
cultuur, sport, geschiedenis en toerisme.

Wilt u ook grensoverschrijdend samenwerken? Dan kunt u een aanvraag indienen. Wie
kan een aanvraag indienen?
Projectaanvragen kunnen vanaf begin 2023 te allen tijde worden ingediend door
gemeenten, gemeentelijke organisaties, verenigingen, vennootschappen en andere
publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen die
verantwoordelijk zijn voor het initiëren of zowel initiëren als uitvoeren van
een project. Alleen projecten waarin zowel Duitse als ook Nederlandse partners
samenwerken worden gefinancierd.
Dat is nieuw
Een vereenvoudigde aanvraagprocedure maakt de deelname van alle verenigingen,
organisaties en groepen mogelijk. Ook de verwerkingsprocedure wordt
vereenvoudigd, omdat het fonds voor kleine projecten met vaste bedragen werkt.
Dit betekent dat de vaak tijdrovende bewijsplicht in de vorm van facturen of
bankafschriften niet meer nodig is. Evenementen die gewoonlijk slechts één dag
duren, kunnen voortaan met een vast bedrag van € 750 worden ondersteund. Andere
initiatieven of projecten in de KPF kunnen nog met maximaal € 25.000 worden
gefinancierd.

Wilt u meer weten of heeft u ondersteuning nodig?
U kunt te allen tijde een afspraak maken. De medewerkers van de projectbureaus
nemen graag de verschillende financieringsmogelijkheden met u door en helpen u
ook bij het ontwikkelen van uw projectidee en het vinden van geschikte
partners.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.249.999,95 €

Projectlooptijd

1.1.2023 - 30.6.2029

Prioriteit

Samenwerken aan een verbonden grensgebied

Lead Partner

Euregio Rhein-Waal

Projectpartners

Duitse en Nederlandse organisaties – gestandaardiseerde mini-projecten, Duitse en Nederlandse organisaties – niet-gestandaardiseerde projecten,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Duitse en Nederlandse organisaties – gestandaardiseerde mini-projecten 75.000,00 €
Duitse en Nederlandse organisaties – niet-gestandaardiseerde projecten 425.000,00 €
EFRE / EFRO 624.999,98 €
Euregio Rhein-Waal 0,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 37.500,00 €
MWIKE NRW 41.666,64 €
Programmmittel / Programmamiddelen 41.666,69 €
Provincie Gelderland 2.124,99 €
Provincie Limburg 333,33 €
Provincie Noord-Brabant 1.708,32 €