Interreg

Deutschland-Nederland KPF Education ermn

Kleinprojectenfonds Onderwijs euregio rijn-maas-noord

Als basis
voor een goed functionerende grensoverschrijdende samenwerking is het
belangrijk dat burgers en organisaties in het programmagebied elkaar leren
kennen en regelmatig contact met elkaar hebben.

Het kleinprojectenfonds
(KPF) Onderwijs van de euregio rijn-maas-noord biedt financiële ondersteuning uit het Interreg-programma voor
kleinere projecten en miniprojecten. Projecten in het onderwijs zijn relevant
voor kinderen, scholieren, professionals en lerenden in alle levenslagen. De
projecten kunnen worden aangevraagd door Duitse en Nederlandse scholen,
kinderopvang, hogescholen en universiteiten of andere onderwijsgerelateerde organisaties
in het programmagebied, die willen samenwerken over de grens om daardoor
wederzijds vertrouwen op te bouwen.

Met het KPF Onderwijs
wordt Europa zichtbaar in de regio en worden Europese waarden bevorderd door concrete
samenwerking die door de burger en voor en door jongeren wordt vormgegeven.

Met een
forfaitaire subsidie van 750€ kunnen uitwisselingen of evenementen worden
ondersteund. Voor een inhoudelijke complexere samenwerking is een ondersteuning
tot 25.000€ mogelijk. De administratieve lasten voor de eindbegunstigden zijn
laag doordat er (uitsluitend) gebruik wordt gemaakt van vereenvoudigde
kostenopties.

De Eems Dollard
Regio, de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord zijn lead
partner van elk vier KPFs met de thema’s Zorg, Onderwijs, Governance en People-to-People.
Uniforme criteria voor de besluitvorming, regelmatig overleg, gezamenlijke
werving en een uniforme frontoffice voor alle 16 fondsen zorgen ervoor dat alle
projecten op gelijke wijze bijdragen aan de verwezenlijking van de
doelstellingen van het operationeel programma Interreg Deutschland-Nederland.

De KPFs
worden als programma-instrument begeleid door een begeleidstructuur, bestaande
uit de Interreg-partners of een delegatie daarvan.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.249.999,95 €

Projectlooptijd

1.1.2023 - 30.6.2029

Prioriteit

Samenwerken aan een verbonden grensgebied

Lead Partner

euregio rhein-maas-nord

Projectpartners

Duitse en Nederlandse organisaties – gestandaardiseerde mini-projecten, Duitse en Nederlandse organisaties – niet-gestandaardiseerde projecten,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Duitse en Nederlandse organisaties – gestandaardiseerde mini-projecten 75.000,00 €
Duitse en Nederlandse organisaties – niet-gestandaardiseerde projecten 425.000,00 €
EFRE / EFRO 624.999,98 €
euregio rhein-maas-nord 0,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 37.500,00 €
MWIKE NRW 41.666,64 €
Programmmittel / Programmamiddelen 41.666,69 €
Provincie Limburg 4.166,64 €