Interreg

Deutschland-Nederland Kanalallee Denekamp - Nordhorn

Verbindingen langs de Kanalallee Denekamp - Nordhorn

In het project Kanalallee Denekamp – Nordhorn is een cultuurhistorische route ontwikkeld die Denekamp en Nordhorn met elkaar verbindt. Op 22 juni 2022 is de naam van de cultuur historische fietsroute onthuld: Alte Kanalallee Naturtour. Deze 44 km lange fietsroute geeft informatie over de geschiedenis van het kanaal en zijn omgeving. Hiertoe zijn verschillende fietsborden in het Nederlands en Duits geplaatst die de route wijzen en daarnaast informatie bevatten over de grensoverschrijdende cultuur historische elementen. Daarnaast is het fietspad dat Denekamp en Nordhorn met elkaar verbindt veiliger en aantrekkelijker gemaakt voor toeristen en bezoekers door het te verbreden en goed aan te laten sluiten op het Nordhornse deel van het fietspad. Als onderdeel van de cultuurhistorische route zijn de volgende onderdelen gerealiseerd:

1. Realisatie cultuurhistorische route (Alte Kanalallee Naturtour)
2. Plaatsen infoborden
3. Plaatsen turfschip
4. Opknappen komiezenhut
5. Opsnoeien Allee voor verbetering biodiversiteit
6. Verbreden fietspad van 4,3 km
7. Plaatsen van een fiets telstation
8. Aanleggen bootsdok
9. Opzetten van een gezamenlijk marketing concept
10. Realiseren route folder, ook beschikbaar in een app en online:
https://www.ootmarsum-dinkelland.nl/routes-/alte-kanalallee/

In gezamenlijkheid dragen de gemeente Dinkelland en Stadt Nordhorn zorg voor de borging van de hierboven genoemde projectresultaten zodat toeristen nog jarenlang gebruik kunnen maken van de Alte Kanalallee Naturtour.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

607.184,73 €

Projectlooptijd

1.1.2020 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Gemeente Dinkelland

Projectpartners

Stadt Nordhorn,

Project
Financiering

Financier Bedrag
EFRE / EFRO 263.709,70 €
Stadt Nordhorn 110.330,83 €
Provincie Overijssel 30.316,46 €
Gemeente Dinkelland 167.511,28 €
MB Niedersachsen 30.316,46 €
Landkreis Grafschaft Bentheim 5.000,00 €