Interreg

Deutschland-Nederland GTI 2

Grenzeloze Toeristische Innovatie 2

Big Data, User Generated Content en implementatie van innovatieve mogelijkheden langs de Customer Journey (bijv. video content, influencer marketing, toepassing AI, etc.) zijn sleutelbegrippen, die de drie pijlers vormden van „GTI 2“.
Door analyse van jaarlijks verschenen studies en onderzoeken en eigen onderzoek specifiek voor het projectgebied is veel kennis verzameld en in de buurlandtaal beschikbaar gesteld. Met behulp van factsheets, online trainingen, fysieke en online bijeenkomsten en op maat adviezen is de opgebouwde kennis en expertise overgebracht op MKB, organisaties uit de vrijetijdssector en gemeenten. In totaal hebben 1.425 personen gebruik gemaakt van het aanbod van de GTI Academie: 866 personen hebben deel genomen aan de activiteiten op gezette tijden en 559 personen hebben een E-training doorlopen.
Binnen GTI 2 konden bedrijven en organisaties in het projectgebied gebruik maken van een subsidieregeling ter verbetering van hun digitale zichtbaarheid op de buurlandmarkt. Vanuit de opgebouwde kennis en expertise bij alle projectpartners en de data analyses is advies op maat gegeven en de juiste dienstleverancier gekoppeld aan de ondernemers en organisaties. In totaal hebben van juli 2019 t/m december 2022 45 bedrijven en organisaties binnen Gelderland en Overijssel gebruik gemaakt van de subsidieregeling binnen GTI 2 en 27 Duitse ondernemers en organisaties in Münsterland, Grafschaft Bentheim en Osnabrücker Land.
De communicatieplatforms “Das Andere Holland” en “Geheim over de grens” zijn vernieuwd in het kader van een digitaliseringsoffensief en de content is aangevuld en aangescherpt op basis van de Big Data analyse en overige onderzoeken naar de wensen en behoeften van de doelgroepen. Tevens zijn er korte video´s en authentieke verhalen van influencers geïntegreerd. In combinatie met doelgroepgerichte campagnes hebben de maatregelen geresulteerd in een website bezoek voor www.geheimoverdegrens.nl gedurende de looptijd van het project van 1.974.191 bezoekers. Op YouTube zijn de video´s 1.036,9 uur bekeken met 234.384 impressies. Voor www.das-andere-holland.de geldt 897.573 bezoekers en op YouTube zijn de video´s 22.549,6 uur bekeken met 1.370.712 impressies.
In het grensoverschrijdende vakantieparkencluster werken 11 Nederlandse en 7 Duitse parken samen. www.hollandcampings.de is een samenwerking van 11 vakantieparken in Gelderland en Overijssel op de Duitse markt. Het equivalent is www.duitsland-campings.nl waarin 7 Duitse vakantieparken samenwerken op de Nederlandstalige markt te bewerken. Beide platformen maken gebruik van hetzelfde CMS en er zijn gezamenlijke bijeenkomsten/excursies. De website www.hollandcampings.de trok 298.279 bezoekers & www.duitsland-campings.nl 256.566 bezoekers.
Door de coronapandemie zijn de Nederlandse en Duitse citymarketingorganisaties slechts twee keer bijeen geweest om gezamenlijke thema´s te bespreken. In het cluster “Route Infrastructuur” zitten de vertegenwoordigers recreatieve routenetwerken van de grensregio´s. Zij kwamen gemiddeld 4 keer per jaar samen om informatie uit te wisselen en de grensoverschrijdende routewensen met elkaar te bespreken. Binnen het cluster dagtochten/evenementen is een 1:1 samenwerking gestart tussen Münster Marathon en Enschede Marathon. Van de ondersteuning van evenementen bij de persbewerking en promotie in het buurland hebben door corona maar slechts zes evenementen-organisatoren gebruik gemaakt. Veel van de geplande evenementen konden geen doorgang vinden.
Tijdens de COVID-19 pandemie waren de werkzaamheden van het projectbureau bij de EUREGIO er vooral op gericht informatie in de buurtaal te verschaffen aan consumenten en de ondernemers en organisaties uit de vrijetijdssector over de verschillende coronamaatregelen in het buurland. Dit voorzag enorm in een behoefte.
Het projectdoel was de toename van het aantal bezoekers, overnachtingen en bestedingen uit het buurland door ondernemers en organisaties fit te maken voor de grensoverschrijdende uitdagingen zo dat ze hier zelfstandig mee aan de slag kunnen. Door de coronapandemie is dit doel slechts ten dele bereikt. In 2022 was de inkomende bezoekersstroom vanuit het buurland weer nagenoeg op het niveau van 2019. De verwachting is dat de groei de komende jaren zal doorzetten. De combinatie – ondersteuning van het regionale MKB en de grensoverschrijdende samenwerking om de uitdagingen gezamenlijk aan te gaan – vormde de grote meerwaarde van het project. Dit doel is bereikt en de regionale partners gaan nu zelfstandig zonder Interreg-steun verder met ´Das andere Holland´ en ´Geheim over de grens´.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

3.365.757,91 €

Projectlooptijd

1.7.2019 - 31.12.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

EUREGIO

Projectpartners

Münsterland e.V., Grafschaft Bentheim Tourismus e.V., Tourismusverband Osnabrücker Land e.V., Stichting Marketing Oost, Stichting Toerisme Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen BV, Stichting Bureau Toerisme, Stichting NBTC Holland Marketing, Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Regionale Co-Finanzierung NL + DE (KMU / MKB) 293.682,34 €
MWIDE NRW 264.000,00 €
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen BV 82.735,35 €
Münsterland e.V. 93.331,44 €
Stichting Toerisme Gelderland 0,01 €
Stichting Bureau Toerisme 37.500,00 €
Tourismusverband Osnabrücker Land e.V. 25.618,59 €
Grafschaft Bentheim Tourismus e.V. 86.826,93 €
Stichting Marketing Oost 137.700,86 €
EUREGIO 51.125,00 €
Provincie Overijssel 198.000,00 €
EFRE / EFRO 1.649.999,98 €
Stichting NBTC Holland Marketing 10.026,78 €
Stichting Achterhoek Toerisme 40.502,30 €
Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH 64.708,34 €
MB Niedersachsen 131.999,99 €
Provincie Gelderland 198.000,00 €