Interreg

Deutschland-Nederland Grenzeloos landschap / Grenzenlose Landschaft

Grenzeloos landschap – lokale adaptatie aan de globale klimaatverandering

Met een nieuw project zetten de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) en het Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. (NZ Kleve) hun samenwerking voort die ontstond tijdens het INTERREG V-project ‘Groen blauwe Rijn Alliantie’. Ons verbindt een vergelijkbare kijk op het landschap, haar uitdagingen en kansen. Samen buigen we ons over de vraag hoe we het landschap in ons projectgebied, bij Uedem, Goch, Weeze en Kalkar aan de Duitse kant en Mook en Middelaar, Gennep en Bergen (L) aan de Nederlandse kant, klimaatbestendig kunnen maken met het oog op de toekomst en tegelijkertijd kunnen bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit.

Extreme weersomstandigheden, van zware regenval tot droogte, hebben de afgelopen jaren hun sporen achtergelaten in onze regio en zullen dat ook in de toekomst blijven doen. Wij willen gezamenlijk risicozones in het projectgebied aanwijzen en daar maatregelen voorstellen. Tegelijkertijd willen we beginnen met het actief inrichten van het landschap met nieuwe landschapselementen zoals hagen en bloeistroken, die bewezen de klimaatbestendigheid van het landschap vergroten. Op het gebied van oeverbeheer zien wij de behoefte en kans om over de grens heen van elkaar te leren en zo het netwerk van beken en kleine rivieren die ons projectgebied doorlopen, in de toekomst duurzaam te verbeteren. Wij willen dit werk in het landschap uitvoeren in samenwerking met boeren, burgers en gemeenten.

Uiteindelijk is het voor ons ook bijzonder belangrijk dat bij burgers en bezoekers van het gebied bewustwording van en belangstelling voor het landschap onstaan. Wij willen de (cultuur)historische sporen en ontwikkelingen in het landschap actief zichtbaar maken. Daartoe ontwikkelen wij binnen het bestaande routenetwerk thematische fietsroutes, waarlangs wij onze landschapsmaatregelen toelichten en het ontstaan, belangrijke gebeurtenissen en toekomstige uitdagingen voor het landschap uitleggen.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.039.298,63 €

Projectlooptijd

1.7.2023 - 30.6.2027

Prioriteit

Een Europa dichter bij de burger in het grensgebied

Lead Partner

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Projectpartners

Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V., Teunesen Zand en Grint BV, Gemeinde Weeze, Stadt Goch, Gemeinde Uedem, Gemeente Gennep, Kreis Kleve, Gemeente Mook en Middelaar, Stadt Kalkar, Coöperatie Natuurrijk Limburg u.a., Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen,

Project
Financiering

Financier Bedrag
EFRE / EFRO 524.490,41 €
MWIKE NRW 112.390,80 €
Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. 145.619,84 €
Programmmittel / Programmamiddelen 0,00 €
Provincie Gelderland 28.097,70 €
Provincie Limburg 67.434,46 €
Provincie Noord-Brabant 16.858,62 €
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap 144.406,80 €