Interreg

Deutschland-Nederland FOOD 2020 - Phase II

Toekomstoffensief voor de Duits-Nederlandse foodsector

In het hele Nederlands-Duitse INTERREG-gebied speelt de foodsector economisch gezien een grote rol. Tegelijkertijd is het aandeel mkb-bedrijven in de sector zeer hoog, aan weerszijden van de grens. De wereldwijde economische ontwikkelingen en de steeds hogere eisen van de consument vragen veel van deze bedrijven

Met de Europa 2020-strategie heeft de Europese Commissie een duidelijke richting gegeven aan de ontwikkelingen binnen Europa. Binnen FOOD2020 Fase II worden de hoofdlijnen en doelen van Europa 2020 vertaald naar de foodsector in de grensregio om zo de innovatiekracht van de sector in de regio op de lange duur te versterken.
Om het strategisch initiatief AgriBusiness & Food van INTERREG Programma Deutschland-Nederland te ondersteunen, biedt FOOD2020 kansen voor het ontwikkelen van nieuwe producten en processen. Het bedrijfsleven, en met name de deelnemende mkb-bedrijven, wordt ondersteund in zijn innovatiekracht. Zo kunnen de bedrijven hun economische perspectieven voor de toekomst veiligstellen.

Thematische bijdragen aan het strategisch initiatief kunnen door het mkb in de volgende uitdagingen worden uitgewerkt: duurzaamheid, voedselveiligheid, gezonde voeding, voedselzekerheid en sociale innovatie.

Er is een budget van 4,4 miljoen euro uitgetrokken voor 21 innovatieprojecten en 7 Denktanks. De innovatieprojecten zijn grensoverschrijdend en worden uitgevoerd door partners in Nederland en Duitsland. De projectkosten met een maximum van 270.000 euro worden voor 50% gefinancierd. Binnen de Denktanks werken wetenschappers en experts samen met bedrijven in meerdere sessies aan oplossingen voor actuele vraagstukken binnen de foodsector. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als alternatieve eiwitbronnen, circulaire economie en clean labelling.

Lead partner DIL e.V. en de regionale coördinatoren BOM, LIOF, NV NOM, TCNN en Oost NL, alsmede FPI e.V. en GIQS e.V. ondersteunen de deelnemende bedrijven.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

4.628.496,48 €

Projectlooptijd

1.7.2018 - 30.6.2022

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

DIL e.V. - Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V.

Projectpartners

Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV, FPI - Food Processing Initiative e.V., N.V. NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, BOM - Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, LIOF - NV Industriebank LIOF- Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij, GIQS e.V., Meat Cracks Technologie GmbH, TechnologieCentrum Noord-Nederland, ISIS IC GmbH , Biorefinery Solutions BV, Partner KMU/ MKB, Partner Wissenseinrichtungen/ kennisinstellingen, Elea Vertriebs- und Vermarktungsgesellschaft mbHtt, FreeSense Solutions BV , Algae Holland BV , Cysal GmbH, Institut für Lebensmittelqualität / LUFA Nord-West, Euro-Chemicals Deutschland GmbH , Hochschule Ruhr West, GMT GmbH, Smart Material Printing BV, TM Bolz GmbH, DJB Entwicklungs- und Produktionsgesellschaft mbH , The Boilery, EAS GmbH , Progress Events B.V. , VormVrij 3D, Meatco B.V., Bugfoundation GmbH, Kreativ Service Köhnen GmbH , Chrono@work B.V. , C-24 B.V. , Hama Holding B.V., Groot Food & Trading Holding B.V., Robert Meyer Catering GmbH, Greencovery B.V., Axxence Aromatic GmbH , ABC Kroos B.V., BrewPi B.V., NGN Pro-active B.V. , Dr. C.J.M. Scheepens Consultancy B.V., ISN-Projekt GmbH, Kamplan B.V., Ivanhoe Management VOF, Fladder Farm Mobiel B.V., Fienhage Poultry-Solutions GmbH , AppsForce B.V., Open Universiteit , Like Fresh B.V., Blue Atmosphere B.V., Cubero B.V., Witt Gasetechnik GmbH & Co. Produktions- und Vertriebs-KG, Hautärztliche Gemeinschaftspraxis Petri/Möcklinghoff, Pekur GmbH & Co. KG, Fries Bakkers Banket B.V., MonitorFish GmbH, AQUACOLOR SENSORS B.V., Biobite Foodlab , Grain Gain VOF, Multiflour BV, GreenFood50 B.V. , Lohmann & Co. AG, Soy Consultant Peter Strijk, Froneri, Green Meat Products B.V., Damhus GmbH & Co. KG, Bodec B.V., Pakhuis communicatie, L & P Holding und Consulting UG, KRUSH B.V., Werner Schulte GmbH & Co. KG, Greens & SaladS B.V.,

Project
Financiering

Financier Bedrag
BOM - Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 0,00 €
FPI - Food Processing Initiative e.V. 0,00 €
Lohmann & Co. AG 2.982,00 €
Progress Events B.V. 6.060,00 €
AQUACOLOR SENSORS B.V. 7.475,00 €
Hautärztliche Gemeinschaftspraxis Petri/Möcklinghoff 24.022,50 €
Fladder Farm Mobiel B.V. 24.738,75 €
Provincie Noord-Brabant 29.941,18 €
Robert Meyer Catering GmbH 34.374,38 €
Ivanhoe Management VOF 35.294,68 €
Smart Material Printing BV 67.699,08 €
TechnologieCentrum Noord-Nederland 0,00 €
GreenFood50 B.V. 1.687,50 €
Froneri 2.214,00 €
Institut für Lebensmittelqualität / LUFA Nord-West 15.367,50 €
VormVrij 3D 27.316,88 €
Oost NL - Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV 0,00 €
Axxence Aromatic GmbH 9.262,50 €
Cysal GmbH 14.645,63 €
Provincie Overijssel 29.941,18 €
MonitorFish GmbH 31.980,00 €
Kamplan B.V. 0,00 €
Meatco B.V. 10.125,00 €
Damhus GmbH & Co. KG 12.503,75 €
KRUSH B.V. 12.993,75 €
Meat Cracks Technologie GmbH 13.225,00 €
Hochschule Ruhr West 82.543,37 €
MWIDE NRW 223.560,78 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 237.533,33 €
Bodec B.V. 0,00 €
Biobite Foodlab 2.250,00 €
Blue Atmosphere B.V. 12.285,00 €
Cubero B.V. 18.022,50 €
Algae Holland BV 18.963,75 €
Provincie Drenthe 29.941,18 €
ABC Kroos B.V. 30.477,50 €
Fienhage Poultry-Solutions GmbH 31.932,50 €
Dr. C.J.M. Scheepens Consultancy B.V. 48.242,82 €
Greencovery B.V. 48.632,90 €
ISIS IC GmbH 78.251,06 €
EFRE / EFRO 2.045.912,98 €
N.V. NOM - Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland 0,00 €
Partner KMU/ MKB 0,00 €
Provincie Flevoland 0,00 €
DJB Entwicklungs- und Produktionsgesellschaft mbH 15.716,25 €
Provincie Groningen 29.941,18 €
Green Meat Products B.V. 33.634,25 €
Multiflour BV 1.687,50 €
Witt Gasetechnik GmbH & Co. Produktions- und Vertriebs-KG 8.025,00 €
C-24 B.V. 10.350,00 €
Fries Bakkers Banket B.V. 19.750,00 €
Groot Food & Trading Holding B.V. 29.272,50 €
Provincie Fryslân 29.941,18 €
Kreativ Service Köhnen GmbH 51.928,18 €
Chrono@work B.V. 74.460,00 €
GMT GmbH 74.750,39 €
Open Universiteit 3.473,93 €
EAS GmbH 4.140,00 €
NGN Pro-active B.V. 24.052,50 €
Provincie Gelderland 29.941,18 €
BrewPi B.V. 55.282,50 €
MB Niedersachsen 228.750,59 €
GIQS e.V. 0,00 €
TM Bolz GmbH 337,50 €
Pakhuis communicatie 472,50 €
Euro-Chemicals Deutschland GmbH 10.395,00 €
Werner Schulte GmbH & Co. KG 933,75 €
Soy Consultant Peter Strijk 2.250,00 €
ISN-Projekt GmbH 9.112,50 €
Hama Holding B.V. 9.540,00 €
Provincie Limburg 29.941,18 €
L & P Holding und Consulting UG 42.189,40 €
The Boilery 42.560,00 €
Pekur GmbH & Co. KG 45.666,03 €
LIOF - NV Industriebank LIOF- Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij 0,00 €
Partner Wissenseinrichtungen/ kennisinstellingen 0,00 €
Grain Gain VOF 1.125,00 €
FreeSense Solutions BV 27.905,63 €
Biorefinery Solutions BV 41.850,05 €
DIL e.V. - Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V. 70.170,90 €
AppsForce B.V. 72.858,75 €
Greens & SaladS B.V. 787,50 €
Like Fresh B.V. 22.790,62 €
Bugfoundation GmbH 48.230,62 €
Elea Vertriebs- und Vermarktungsgesellschaft mbH 101.882,49 €