Interreg

Deutschland-Nederland EurHealth-1Health

EurHealth-1Health: Euregional Antibiotic-Resistance and Infection Prevention

Alle projectactiviteiten van EurHealth-1Health zijn gericht op het thematische speerpunt betreffende de bestrijding van infecties die worden veroorzaak door bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) en op het voorkomen van antibioticaresistentie bij mens en dier alsmede verlaging van de daarmee verbonden risico’s voor patiënten en de volksgezondheid.

Om de huidige stand van de gezondheid en de gezondheidszorg in het Nederlands-Duitse grensgebied te kunnen behouden c.q. te verbeteren zullen Duitse en Nederlandse gezondheids- en kennisinstellingen uit het gehele programmagebied (4 euregio’s) gedurende de projectlooptijd (4 jaar) intensief grensoverschrijdend en sectoroverstijgend (humaan- en veterinair) samenwerken.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

4.992.999,44 €

Projectlooptijd

1.4.2016 - 30.9.2020

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Projectpartners

LAVES - Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit , CWZ (Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius Wilhelmina) , Niedersächsisches Landesgesundheitsamt (NLGA), Klinikum Oldenburg - Institut für Krankenhaushygiene, Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG), Universiteit Twente, RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Universität Oldenburg - European Medical School (EMS), Universitätsklinikum Münster (UKM), Laboratorium Microbiologie Twente (Labmicta), Rhein-Kreis Neuss (Gesundheitsamt),

Project
Financiering

Financier Bedrag
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 721.500,00 €
LAVES - Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 21.394,38 €
MB Niedersachsen 360.750,00 €
Klinikum Oldenburg - Institut für Krankenhaushygiene 7.412,19 €
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 591.737,61 €
Laboratorium Microbiologie Twente (Labmicta) 25.447,93 €
Universität Oldenburg - European Medical School (EMS) 27.590,46 €
Rhein-Kreis Neuss (Gesundheitsamt) 24.401,86 €
RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 28.400,00 €
CWZ (Stichting Nijmeegs Interconfessioneel Ziekenhuis Canisius Wilhelmina) 69.756,41 €
EFRE / EFRO 2.405.000,00 €
Universitätsklinikum Münster (UKM) 69.020,81 €
Universiteit Twente 92.996,93 €
Niedersächsisches Landesgesundheitsamt (NLGA) 93.195,49 €
MWIDE NRW 360.750,00 €
Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) 93.645,37 €