Interreg

Deutschland-Nederland EuregioNetzwerk Industriekultur

EuregioNetwerk Industriecultuur

Het project “EuregioNetwerk Industriële Cultuur” omvatte de ontwikkeling en oprichting van een netwerk “EuregioNetwerk Industriële Cultuur” met industriële historische faciliteiten en locaties die van belang zijn voor het EUREGIO-gebied door middel van een pakket van netwerkactiviteiten en public relations. Als onderdeel van het project zijn er diverse grotere netwerkbijeenkomsten gehouden, een drietalige website opgezet en zijn er diverse producten over verschillende industriële cultuuronderwerpen gemaakt.
Aan het einde van het project hadden in totaal 194 instellingen zich aangesloten bij het grensoverschrijdende netwerk. Het duurzame resultaat van het project is de aanstaande oprichting van de vereniging Euregio Netzwerk Industriekultur, waarin de aangesloten organisaties in de toekomst gaan samenwerken. Als onderdeel van het project zijn hiervoor de nodige randvoorwaarden gecreëerd.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

481.434,55 €

Projectlooptijd

1.1.2018 - 30.6.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Stichting Industriecultuur Nederland

Projectpartners

Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen BV, LWL-Industriemuseum TextilWerk Bocholt,

Project
Financiering

Financier Bedrag
MWIDE NRW 35.300,00 €
MB Niedersachsen 11.760,00 €
Regio Achterhoek 15.000,00 €
Provincie Gelderland regional 0,00 €
Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen BV 5.000,00 €
LWL-Industriemuseum TextilWerk Bocholt 6.896,12 €
Regio Twente 30.000,00 €
Stichting Industriecultuur Nederland 19.935,43 €
Provincie Gelderland 38.535,00 €
Kreis Borken 24.000,00 €
Landkreis Grafschaft Bentheim 12.000,00 €
Provincie Overijssel 23.535,00 €
Kreis Steinfurt 24.000,00 €
EFRE / EFRO 235.473,00 €