Interreg

Deutschland-Nederland Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten

Euregionaal Netwerk Arbeidsmigranten

In het kader van het
Corona-quarantainebeheer werd zichtbaar dat een groot aantal arbeidsmigranten in Nederland werkt en in
Duitsland woont. Alleen al in de Kreis Borken gaat het om 2.000 tot 3.000 arbeidsmigranten. Slechts enkelen van hen hebben een arbeidsovereenkomst
rechtstreeks met het producerende bedrijf zelf. De overgrote meerderheid wordt
aangeworven en gecontracteerd via een kleine groep actieve uitzendbureaus. Deze
uitzendbureaus voorzien de arbeidsmigranten van huisvesting, vaak via gelieerde bedrijven. Slechte woonomstandigheden
en buitensporige huurprijzen komen niet zelden voor. Bestaande wet- en regelgeving wordt vaak omzeild, om zo de winst van uitzendbureaus te verhogen.

De grens heeft een aantrekkingskracht op dit systeem. Als gevolg van uiteenlopende wettelijke regelingen en
verantwoordelijkheden van de autoriteiten hebben wettelijke
beschermingsmaatregelen tegen uitbuiting minder effect op de betrokken
arbeidsmigranten. Daarnaast verhinderen verschillende registratieprocedures,
die bovendien uitzonderingen mogelijk maken, voldoende transparantie voor de bevoegde
autoriteiten.

Een bovenregionaal probleem waarvoor eerst een euregionale aanpak nodig is. Om dit tekort op euregionaal
niveau te compenseren, zetten de projectpartners met dit project in op samenwerking en kennisuitwisseling tussen de verantwoordelijke instanties in het projectgebied. In het kader van het project wordt daarom een Euregionale ronde tafel opgericht, waarin o.a. Nederlandse gemeenten, Duitse steden, gemeenten en Kreisen, het RIEC, de politie, de Arbeidsinspectie, de Bezirksregierung Münster en de EUREGIO vertegenwoordigd zijn. Zij stemmen af over praktische maatregelen, binnen de bestaande wet- en regelgeving, om ieders aanpak van uitbuiting gezamenlijk grensoverschrijdend te coördineren, zodat de uitbuiting niet alleen symptomatisch wordt bestreden, maar ook de oorzaak integraal aangepakt kan worden.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

270.432,42 €

Projectlooptijd

1.6.2023 - 30.6.2025

Prioriteit

Een Europa dichter bij de burger in het grensgebied

Lead Partner

EUREGIO

Projectpartners

Kreis Borken, Gemeente Oost-Gelre, Gemeente Enschede,

Project
Financiering

Financier Bedrag
EFRE / EFRO 135.402,70 €
EUREGIO 0,00 €
Gemeente Enschede 1.000,00 €
Gemeente Oost-Gelre 1.000,00 €
Kreis Borken 25.000,00 €
MWIKE NRW 29.014,86 €
Provincie Gelderland 14.507,43 €
Provincie Gelderland regionaal 25.000,00 €
Provincie Overijssel 14.507,43 €
Provincie Overijssel regionaal 25.000,00 €