Interreg

Deutschland-Nederland BioNanoGel

Continue medicatie afgifte

Het zorgstelsel in het grensgebied kent diverse uitdagingen.
Met de resultaten van dit project wil een consortium van 5 mkb-bedrijven en 2
universitaire ziekenhuizen producten ontwikkelen voor drie veel voorkomende en
gerelateerde aandoeningen: chronische bijholteontsteking, blaaspijnsyndroom en
stress-urine-incontinentie.
Voor deze aandoeningen bestaan oplossingen, te weten orale
medicatie, die slechts voor een korte tijd werken. Wanneer dit niet werkt, moet er een invasieve operatie uitgevoerd worden waarvoor ziekenhuisopnames en langdurige spoelingen nodig zijn. De jaarlijkse gerelateerde
zorgkosten bedragen in Nederland en Duitsland vele tientallen tot honderden miljoenen
euro’s.
Het doel van dit project is om een hydrogel te ontwikkelen welke
medicijnen (corticosteroïden en pijnbestrijders) kan dragen en over enkele weken kan afgeven. De
hydrogel wordt met een injectie op de juiste locatie geplaatst. De gel bevat nanodeeltjes
die als dragermateriaal voor de medicijnen dienen. De medicijnen worden gedurende ongeveer 4 weken afgegeven en bezit regeneratieve
eigenschappen.
Er wordt gebruik gemaakt van
flow chemie, een efficiënte wijze om deeltjes te maken; dit in tegenstelling
tot huidige processen die veel ruimte, energie en chemicaliën vereisen. Deze
technologie draagt dus tevens bij aan de hulpbronnen efficiëntie.
Succesvolle uitvoering van het voorgestelde project zal
bijdragen aan een betere en minder ingrijpende aanpak van drie veelvoorkomende
aandoeningen. De zorgkosten voor deze aandoeningen zullen kunnen dalen,
zelfs bij een toenemende prevalentie in verband met de
ouder wordende bevolking in het grensgebied. Tegelijkertijd zullen de
producerende mkb-bedrijven in het consortium zich een positie verwerven op een
groeiende wereldmarkt met een omvang van momenteel reeds enige tientallen
miljarden dollar.  Tenslotte draagt de
nagestreefde innovatie ook bij aan het milieu door middel van een geringer
gebruik van medicijnen, hulpstoffen en energie.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

3.067.244,95 €

Projectlooptijd

1.9.2023 - 31.3.2027

Prioriteit

Een innovatiever programmagebied

Lead Partner

BioMed Elements B.V.

Projectpartners

Radboud universitair medisch centrum / Radboudumc, Sure Laboratories B.V., OxProtect GmbH, Noviotissue B.V., INVITE GmbH, Westfälische Wilhelms-Universität Münster,

Project
Financiering

Financier Bedrag
BioMed Elements B.V. 311.766,00 €
EFRE / EFRO 1.292.569,64 €
INVITE GmbH 220.088,75 €
MB Niedersachsen 0,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 166.187,54 €
MWIKE NRW 276.979,20 €
Noviotissue B.V. 119.077,00 €
OxProtect GmbH 124.177,73 €
Provincie Gelderland 102.654,74 €
Provincie Noord-Brabant 8.136,95 €
Radboud universitair medisch centrum / Radboudumc 172.057,20 €
Sure Laboratories B.V. 76.576,50 €
Westfälische Wilhelms-Universität Münster 196.973,70 €