Interreg

Deutschland-Nederland Bewilligende Stelle 2021-2027

Beschikkende Instantie Interreg VI

De beschikkende instantie doet de
projectdragers in het Interreg VI-programma Deutschland-Nederland op basis van
het besluit van de stuurgroep een beschikking toekomen. Daarmee ontvangt de
leadpartner uit één hand een beschikking inzake een financiering uit
verschillende bronnen, hetgeen de afwikkeling van de financiering
vergemakkelijkt. Door het aangaan van een rechtsverhouding wordt eveneens een
mogelijkheid gecreëerd om juridisch te klagen. Bovendien neemt de beschikkende
instantie als adviseur deel aan de vergaderingen van de programmawijde en
regionale comités om te beoordelen of een beschikking kan worden gedaan. De
beschikkende instantie is gevestigd bij de Bezirksregierung Münster.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

1.317.985,60 €

Projectlooptijd

1.1.2023 - 31.12.2029

Prioriteit

Technische bijstand

Lead Partner

Bezirksregierung Münster

Project
Financiering

Financier Bedrag
Bezirksregierung Münster 0,00 €
EFRE / EFRO 725.140,44 €
MB Niedersachsen 100.436,54 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 222.415,55 €
MWIKE NRW 238.629,72 €
Programmmittel / Programmamiddelen 31.363,35 €