Interreg

Deutschland-Nederland BEL AIR

Bringing down Endotoxin Level in and around poultry Animal housings by Innovative technologies and Internet of Things Resources

In en rondom pluimveehouderijen moet een gezondere leefomgeving door minder endotoxine in de lucht ontstaan. Endotoxinen ontstaan bij de beschadiging van bacteriën en zijn bij zowel mensen als ook dieren verantwoordelijk voor aandoeningen van de luchtwegen en beperkingen van de longfunctie. Hiervoor zou een innovatief technol. systeem ontwikkeld moeten worden dat het ontstaan van (endotoxine-)emissies aan de bron en zo in eerste instantie binnen de stal tegengaat, dus idealiter vóórdat ze in de stallucht terecht komen. Het project zal hiervoor in twee fases opgedeeld worden; analyse- en toepassingsfase (figuur). Beide fases zullen deels parallel verlopen en elkaar aanvullen. Verschillende technologieën worden ingezet, die aan het eind van de fases telkens in een nieuw product uitstromen.

In de analysefase (I) streven de projectpartners het doel na, met hulp van gekoppelde sensoren de afkomst en het ontstaan van endotoxinen in de stal beter leren te begrijpen. Op basis van de verzamelde data en de opgedane kennis wordt een eerst product ontwikkeld: Een monitoring-/analysetool, het zogenaamde Endotoxin Dashboard, die op innovatieve wijze de weergave en prognose van de aanwezigheid van endotoxine binnen de stal kan laten zien. Met hulp van het dashboard kan de productiecyclus, zoals vanuit een cockpit, manueel of automatisch worden bestuurd, om kritische situaties zo vroeg mogelijk te herkennen en dan doelgericht op een reductie van endotoxine emissies aan te sturen. Elke veehouder kan het dashboard zonder verdere vereisten voor zijn werk gebruiken.

In de toepassingsfase (II) staat de oplossing van de endotoxineproblematiek aan de bron in de focus, door het invoeren van innovatieve technologieën bij pluimveebedrijven en – ook op basis van de opgedane kennis en de resultaten uit fase I – een integraal systeem dat voor de grootst mogelijke verhindering van endotoxineemissies ontwikkeld en beproefd wordt: de Endotoxin Reduction Tool.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

2.866.188,64 €

Projectlooptijd

1.7.2018 - 30.6.2022

Prioriteit

Verhoging van de grensoverschrijdende innovatiekracht van het programmagebied

Lead Partner

GIQS e.V.

Projectpartners

DLV Intensief Advies BV , Mikrobiologisches Labor Dr. Michael Lohmeyer GmbH, ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, Whysor B.V., Kewi Services B.V., PTC Phage Technology Center GmbH, Rottmann Group GmbH, VDL Jansen B.V. , Paul Rottmann GmbH, Stichting Aeres Groep, Wind plus Sonne GmbH,

Project
Financiering

Financier Bedrag
DLV Intensief Advies BV 82.310,71 €
Mikrobiologisches Labor Dr. Michael Lohmeyer GmbH 168.773,92 €
ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie 99.955,63 €
Whysor B.V. 124.679,25 €
Kewi Services B.V. 155.700,02 €
EFRE / EFRO 1.430.847,37 €
Stichting Aeres Groep 29.661,38 €
Wind plus Sonne GmbH 59.989,09 €
PTC Phage Technology Center GmbH 160.730,91 €
Provincie Limburg 7.380,00 €
MWIDE NRW 175.937,54 €
Paul Rottmann GmbH 33.724,50 €
VDL Jansen B.V. 139.737,97 €
GIQS e.V. 540,52 €
Provincie Gelderland 18.071,97 €
Rottmann Group GmbH 43.668,00 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 95.958,86 €
Provincie Noord-Brabant 38.521,00 €