Interreg

Deutschland-Nederland Arbeitsmarkt Nord - Arbeidsmarkt Noord

Arbeitsmarkt Nord - Arbeidsmarkt Noord

Het project stimuleert de ontwikkeling van één grensoverschrijdende sociaal economische regio waarin de kansen op arbeids- en onderwijsmarkt grensoverschrijdend benut worden. Een gebied waar inwoners, onderwijs en bedrijfsleven samenwerkt zodat de EDR als één dynamische regio functioneert. Hierdoor is de regio beter in staat in te spelen op veranderingen op sociaal en economisch vlak en kan de concurrentiepositie worden versterkt.

Dit wordt bereikt door diverse grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden binnen de opleidings- en arbeidsmarkt vanuit een marktgerichte benadering waarbij de focus ligt op het verbinden, stimuleren en activeren van sectoren, onderwijs, MKB en andere werkgevers. Werkgelegenheid creëren, jonge talenten behouden en nieuwe talenten en vakkrachten aantrekken waarmee de economie gezamenlijk gestimuleerd wordt.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

4.194.062,34 €

Projectlooptijd

1.10.2018 - 31.12.2022

Prioriteit

Sociaal-culturele en territoriale cohesie van het programmagebied

Lead Partner

Eems Dollard Regio

Projectpartners

Hochschule Osnabrück Institut für Duale Studiengänge Lingen, D und NL Arbeits- und Ausbildungsmarktpartner, Stichting NHL Stenden Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen , Hochschule Emden/Leer, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Provincie Drenthe, Wirtschaftsverband Emsland, Landkreis Leer Stabsstelle Ehrenamt, Gemeente Oldambt, Haus der Niederlande / Zentrum für Niederlande Studien - Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster , Wachstumsregion Ems-Achse e.V., Stenden University , Alfa-College Hoogeveen, Noorderpoort, Netwerk ZON, CMO Stamm, Bezirksverband Oldenburg, Hanzehogeschool, Klinikum Leer gemeinnützige GmbH, Treant Zorggroep, Conerus-Schule, Afeer sociaal werk en leerbedrijf Oost Groningen, Noorderpoort Campus Winschoten, CBS De Wegwijzer, Ludgerusschule, Grund und Oberschule, Lambertischule, Grundschule, Oosterlengte, Ondernemend Emmen, FNV regio Noord, DGB Region Oldenburg-Ostfriesland,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 0,00 €
Eems Dollard Regio 19.842,61 €
CBS De Wegwijzer 5.195,70 €
Lambertischule, Grundschule 5.195,70 €
Bezirksverband Oldenburg 10.494,90 €
Conerus-Schule 16.787,70 €
Noorderpoort 36.072,33 €
Klinikum Leer gemeinnützige GmbH 38.274,30 €
Landkreis Leer Stabsstelle Ehrenamt 45.083,78 €
FNV regio Noord 0,00 €
Alfa-College Hoogeveen 18.554,60 €
Noorderpoort Campus Winschoten 23.071,33 €
CMO Stamm 27.951,04 €
Hochschule Osnabrück Institut für Duale Studiengänge Lingen 81.209,54 €
Stichting NHL Stenden Hogeschool 108.764,42 €
Netwerk ZON 162.955,57 €
D und NL Arbeits- und Ausbildungsmarktpartner 0,00 €
Treant Zorggroep 5.092,21 €
Haus der Niederlande / Zentrum für Niederlande Studien - Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster 87.524,09 €
Ondernemend Emmen 6.940,13 €
DGB Region Oldenburg-Ostfriesland 13.020,30 €
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 20.617,21 €
Afeer sociaal werk en leerbedrijf Oost Groningen 38.160,45 €
Gemeente Oldambt 51.606,73 €
EFRE / EFRO 2.035.136,99 €
Hochschule Emden/Leer 54.237,39 €
Provincie Drenthe 191.066,71 €
Wachstumsregion Ems-Achse e.V. 208.362,69 €
Oosterlengte 3.208,50 €
Provincie Groningen 160.088,91 €
Ludgerusschule, Grund und Oberschule 4.119,30 €
Rijksuniversiteit Groningen 17.053,35 €
Hanzehogeschool 202.566,50 €
MB Niedersachsen 376.500,27 €
Wirtschaftsverband Emsland 7.092,16 €
Stenden University 55.892,46 €
Provincie Fryslân 56.322,47 €