Interreg

Deutschland-Nederland Agropole Innovates

Agropole Innovates

De agribusiness is van groot economisch belang in het Duits-Nederlandse grensgebied. Bedrijven uit de sector zien een
grote behoefte aan innovatie om oplossingen te vinden voor lokale en mondiale uitdagingen.

In het project “Agropole Innovates” ontwikkelen daarom vier Duits-Nederlandse teams oplossingen voor actuele
uitdagingen:

  1. evaluatie van organische stoffen uit de insectenproductie als potentiële meststoffen en bodemverbeteraars,
  2. minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door vroegtijdige opsporing van ziekten en plagen in
    boomkwekerijen,
  3. ontwikkeling van lerende algoritmen en gebruik van AI om eerder te kunnen reageren op de ziekten en plagen, en
  4. verhoging van het dierenwelzijn, efficiënt gebruik van hulpbronnen en voedselveiligheid door meer transparantie in de varkenshouderij.

Het innovatieplatform is het verbindende element tussen deze projecten. Het bevordert de overdracht van ervaring en
kennis tussen de projectpartners, aan partijen die regionaal en bovenregionaal belang hechten aan deze onderwerpen, en
aan alle geïnteresseerde bedrijven die de resultaten willen implementeren. Hierdoor ontstaat een systemische
informatieoverdracht waarbij alle partijen in de triple helix van elkaar leren en profiteren en waardoor wetenschappelijke
kennis in de praktijk wordt gebracht.

Het innovatieplatform versterkt het innovatievermogen van de agribusiness door ook de overdracht van kennis over tal
van andere onderwerpen in de sector te bevorderen. Onderzoeks- en onderwijsinstellingen worden erbij betrokken, het
potentieel van studenten wordt benut en bedrijven en instellingen worden rechtstreeks met elkaar in contact gebracht.
Op die manier wordt nieuwe kennis sneller door de praktijk toegepast en herkent de wetenschap de uitdagingen waar
bedrijven voor staan nog beter. Gerichte maatregelen om geschoolde werknemers aan te trekken en te houden versterken
bedrijven en zijn een belangrijke voorwaarde voor noodzakelijke veranderingen.

Project
Informatie

Geplande projectkosten

3.694.688,71 €

Projectlooptijd

1.9.2022 - 31.8.2026

Prioriteit

Een innovatiever programmagebied

Lead Partner

Agrobusiness Niederrhein e.V.

Projectpartners

Brightlands Campus Greenport Venlo, Gemeente Venray, Compas Agro B.V., Yookr B.V., Baum & Bonheur, Hochschule Rhein-Waal, ISIS IC GmbH, Piglets Treatment System BV, Brand Qualitätsfleisch GmbH & Co. KG, Landesverband Gartenbau NRW, RheWaTech - Rhein-Waal Institut für Technologie gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), Vereniging Innovatief Platteland, Veiling Rhein-Maas GmbH & Co. KG, CLIB - Cluster Industrielle Biotechnologie, Rheinischer Landwirtschafts-Verband e.V., GIQS e.V., Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, Coöperatie Paletti Growers U.A., Stichting Huize Aarde, Hochschule Niederrhein, LLTB Belangenbehartiging, Fontys (University of applied science), Food-Processing Initiative e. V., Agri Business Groep Venray e. o., FoodNL,

Project
Financiering

Financier Bedrag
Agrobusiness Niederrhein e.V. 454.660,92 €
Baum & Bonheur 124.846,40 €
Brand Qualitätsfleisch GmbH & Co. KG 125.072,50 €
Brightlands Campus Greenport Venlo 287.919,46 €
Compas Agro B.V. 124.858,30 €
EFRE / EFRO 1.418.158,19 €
Gemeente Venray 80.999,10 €
Hochschule Rhein-Waal 94.124,21 €
ISIS IC GmbH 125.177,50 €
MB Niedersachsen 29.821,71 €
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 182.334,64 €
MWIKE NRW 274.069,35 €
Piglets Treatment System BV 125.475,00 €
Programmmittel / Programmamiddelen 0,00 €
Provincie Limburg 121.556,43 €
Yookr B.V. 125.615,00 €