141023 Förderhinweis_ohneWebsite
linkedin twitter facebook youtube 
newsletter_header
Beste lezers,

Ook in 2021 heeft het coronavirus ons nog steeds stevig in zijn greep. Zowel in Duitsland als ook in Nederland zijn ingrijpende maatregelen genomen om de pandemie in te dammen. Deze maatregelen treffen diverse aspecten van het dagelijks leven.

Ook de Interreg-projecten zijn getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Daarom is in het afgelopen jaar veel gedaan om de projecten te ondersteunen. Dat laat nu positieve effecten zien. Dankzij de projectlooptijdverlenging konden verschillende projecten (slot)bijeenkomsten veelvuldig digitaal laten plaatsvinden. Ook via online bijeenkomsten kon doorgewerkt worden. Desalniettemin is de impact van de pandemie op de uitvoering van projecten groot en zijn de negatieve gevolgen, zoals verhoogde werkdruk en moeite met het bereiken van doelstellingen en liquiditeitsproblemen, merkbaar. Waar mogelijk en toegestaan wordt daarom gezocht naar passende oplossingen om de projecten zo goed mogelijk te ondersteunen.

In deze nieuwsbrief meer over nieuws uit het programmagebied.

We wensen u veel leesplezier!
Uw team van Interreg Deutschland-Nederland

Voorbereidingen Interreg VI

De voorbereidingen voor het nieuwe Interreg-programma zijn momenteel in volle gang. In de voorbereidingsgroep voor Interreg VI komen de verschillende Interreg-partners regelmatig samen en bespreken ze alle aspecten van het nieuwe programma (2021-2027).

Op dit moment is er een conceptversie van het programma bijna af. Dit document presenteert de thematische keuze ter consultatie. Wilt u ook meepraten? Stuur ons dan uw feedback! Hier vindt u meer informatie.
pexels-ann-h-6610212222222
Aantal projecten

182

Gemiddeld projectbudget

2.600.000

Partners

1.700

Laatste kans voor projectideeën

Het huidige INTERREG V-programma Deutschland-Nederland loopt bijna af en er wordt hard gewerkt aan het nieuwe Interreg VI-programma dat naar verwachting in 2022 start. In de tussentijd is er goed nieuws, want het huidige programma biedt namelijk nog een laatste mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor nieuwe of aanvullende projectactiviteiten. Hiervoor staan nog ca. € 500.000 aan Europese subsidiemiddelen …
Laatste kans voor projectideeën

Stichting Duurzaam Noord Deurningen is van plan om het biogasnetwerk uit te breiden

Stichting Duurzaam Noord Deurningen is van plan om het biogasnetwerk uit te breiden
In 2018 heeft Stichting Duurzaam Noord Deurningen al een warmtevoucher ontvangen om een haalbaarheidsstudie uit te voeren voor de uitbreiding van de BiogasHUB. Het Interreg-project is inmiddels gerealiseerd en in volle gang. Met deze tweede warmtevoucher is Stichting Duurzaam Noord Deurningen van plan om nog grotere stappen te maken. “We zijn dankbaar voor het vertrouwen van de Task Force Warmtetransitie …

Hoogwaterbescherming

Als de golf komt... Nee, in dit geval gaat het niet om de veelbesproken tweede Corona-golf, maar om een hoogwatergolf: om toekomstig voorbereid te zijn op mogelijke overstromingssituaties langs de Vecht en Dinkel, hebben de Duitse en Nederlandse waterschappen in de regio de afgelopen jaren grensoverschrijdend samengewerkt om hun voorspellingsmodellen samen te voegen. Het resultaat is nu beschikbaar. De rivieren …
Hoogwaterbescherming

Nieuw project "H2 Chance"

Nieuw project "H2 Chance"
Onlangs werd het Interreg-project ‘H2 Chance’ goedgekeurd. Binnen dit project wordt grensoverschrijdend onderzoek gedaan naar het verbeteren van biogasinstallaties met behulp van waterstof. Het doen van onderzoek naar efficiëntere biogasinstallaties is nodig om de impact van biogasinstallaties op het klimaat te kunnen verminderen. Efficiëntere biogasinstallaties leiden bovendien tot een reductie van het grondstofverbruik. Dat is gewenst, aangezien de concurrentie voor …

Grensoverschrijdende ecologische verbinding

In het natuurgebied tussen Bellingwolde en het Duitse Rhede is de aanleg van een grensoverschrijdende ecologische verbinding in volle gang. Wanneer de verbinding klaar is, kunnen dieren zich eenvoudiger van het Duitse naar het Nederlandse natuurgebied verplaatsen en andersom. Onlangs is aan Nederlandse zijde een geul aangelegd in het bos bij de Lethe (het natuurgebied tussen het B.L. Tijdenskanaal en …
Grensoverschrijdende ecologische verbinding

Oppervlakten-hightech

Oppervlakten-hightech
Het Interreg-programmagebied is een sterke chemische regio met enkele honderden kleine en middelgrote ondernemingen binnen de industrie van de oppervlaktetechnologie: lijm, verf, lak en coatingmaterialen voor drukwerk. Deze industrie maakt een periode van verandering door als gevolg van de groeiende vraag naar milieuvriendelijke, regionaal geproduceerde producten. De internationale concurrentie, vooral met bedrijven uit de Aziatische regio, wordt zo een …

"Samenwerking met Duitse partner is van grote meerwaarde" - Sit-Heat

We hebben maar één aarde, en daar moeten we zuinig op zijn – en dus speelt duurzaamheid in steeds meer sectoren een grote rol. Ook bij samenwerkingen met Duitse bedrijven is dit thema een niet te onderschatten aspect. De Euregio Rijn-Waal is partner in verschillende grensoverschrijdende projecten voor mkb-bedrijven waarin duurzaamheid centraal staat. De Euregio Rijn-Waal, die dit jaar vijftig …
Sit-Heat
greens-food-suppliers
james-and-sons
fast-banana
space-cube
the-dance-studio
yoga-baby
beauty-box
cheshire-county-hygiene-services
crofts-accountants
beauty-box
cheshire-county-hygiene-services
crofts-accountants
beauty-box
cheshire-county-hygiene-services
crofts-accountants
Wilt u op de hoogte blijven van het INTERREG-programma
Duitsland-Nederland? Bezoek dan regelmatig onze website:
141023 Förderhinweis_ohneWebsite